En jobkonsulent med kompetence inden for projektansættelse foruden outplacement

Står du overfor at skulle føre en fyringsrunde i dit firma ud i livet, eller er du måske nødt til at opsige en medarbejder? På et tidspunkt får du muligvis brug for at fyre en kollega. Men hvordan foregår det? Her er det, at projektansættelse såvel som outplacement kommer til at kunne bruges. Dette foregår ved, at forløbet er der for dig og den fyrede kollega igennem hele processen. Der kan i de fleste tilfælde være flere bevæggrunde for, at en arbejdsplads må sige farvel til en eller flere af sine ansatte. Sidste forår befandt jeg mig som chef i en økonomiafdeling i den uheldige situation at være tvunget til at fyre fem medarbejdere. I den forbindelse traf vi en beslutning om at investere i projektansættelse plus outplacement til de medarbejdere, der fik en opsigelse. På denne måde øjnede vi nemlig muligheden for at hjælpe dem bedst muligt videre i deres arbejdsliv.

Adskillige organisationer er på udkig efter en måde at tage hånd om, at de pågældende medarbejdere vil få de bedst mulige vilkår for så hurtigt som overhovedet muligt at komme videre i deres arbejdsliv og i livet. Samtidig har investeringen i outplacement & projektansættelse for de pågældende ansatte bevirket, at de øvrige medarbejdere i afdelingen har haft nemmere ved at godtage den nye arbejdsfordeling i forbindelse med fyringerne. Outplacementen udviklede sig af den årsag til at blive en metode til at bevise, at vi bærer et socialt ansvar og sikre fundamentet for en fredelig stemning i et meget svært forløb. Den pågældende medarbejder i virksomheden får rådgivning fra en erfaren sparringspartner og konsulent under alle dele af sit outplacementforløb. Såfremt man ansætter en vejleder med speciale i projektansættelse plus outplacement, vil man få en metode til at hjælpe de fyrede ansatte i stedet. Jobsøgningskonsulenten har ydermere givet en effektiv rådgivning, som har hjulpet de ansatte til at kortlægge deres kompetencer og forestående karrieremuligheder.