Månedsarkiv: juni 2012

Uddelegering af al rekruttering til et vikarbureau sikrer et optimalt match

Er rekruttering blevet en arbejdsopgave, som fortærer alt for meget tid og mange penge for jeres firma? Svaret på denne udfordring kan med stor sandsynlighed være outsourcing af rekruttering til et professionelt rekrutterings- eller vikarbureau. Derefter kan HR-folkene i jeres firma bruge kræfterne på medarbejderpleje og -udvikling alt imedens jeres firma med stor sandsynlighed får den helt rette medarbejder, som matcher jeres organisation professionelt såvel som personligt, ifald det rette vikar- eller rekrutteringsbureau tager vare på forløbet omkring en optimal rekruttering af nyt personale til virksomheden. Men hvad er det helt præcist for nogle opgaver, at et professionelt rekrutteringsbureau er i stand til at varetage på vegne af jeres firma i forhold til rekruttering af en ny medarbejder? Dette vil jeg i det følgende give dig et svar på ud fra en lang række erfaringer der er opbygget igennem årtier som personaleansvarlig ved adskillige virksomheder af varierende størrelse.

Såfremt man som firma outsourcer al rekruttering til et vikarbureau, er det som udgangspunkt en god idé, at konsulenterne får lejlighed til at gøre sig bekendt med forventninger og behov hos virksomheden og hos den aspirerende medarbejder. Dette allerede før de to parter bliver sat sammen. Samtidig får det pågældende firma vejledning i at indkredse en udførlig personprofil samt beskrivelse af jobbets indhold, førend den konkrete rekruttering af den bedst egnede kandidat påbegyndes. Derefter iværksætter vikarbureauet altså rekrutteringsfasen. Som det første ser vikarbureauet altid i deres eget kartotek i håbet om at finde egnede ansøgere. I de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at udvælge en perfekt kandidat på den måde. Ellers vil rekrutteringsbureauet stå for samtlige opgaver ifm. annoncering af jobopslag ved ekstern rekruttering af den nye medarbejder.

På dette tidspunkt i processen har virksomheden mulighed for at fortsætte med sine normale opgaver, idet vikar- eller rekrutteringsbureauet står for alt arbejdet med at finde de tre bedste kandidater, der så får mulighed for at komme til jobsamtale ved firmaet. I forbindelse med udvælgelsen af de rette kandidater benyttes de absolut bedste redskaber m.h.p. at sørge for at den specifikke rekruttering bliver en succes. Sådanne metoder kan eksempelvis være en såkaldt personprofilanalyse plus forskellige tests af kandidatens færdigheder. Dertil kan der udføres en kontrol af referencer ved nogle af kandidaternes tidligere chefer. Den optimale rekruttering stopper dog ikke ved, at arbejdsgiveren får de absolut mest velkvalificerede kandidater til jobsamtale. Bureauet klarer også den nødvendige opfølgning når jobsamtalerne er ovre, og den nye medarbejder er fundet. Som en ekstra gevinst kan det ansættende firma benytte den særlige ”Try & Hire” ordning, der giver en enestående mulighed for at begynde ansættelsen, som et vikariat på op til tre måneder med mulighed for efterfølgende fastansættelse uden yderligere omkostninger til rekruttering.

De konkrete fordele ved outsourcing af rekruttering er ganske enkelt talrige for jeres virksomhed. Dig og dine kollegaer får først og fremmest en perfekt ny kollega på alle planer. Dette ideelle match vil tillige foregå med et forsvindende lille ressourceforbrug for jer i firmaet, så I kan anvende ressourcerne på de almindelige opgaver i hverdagen i løbet af hele rekrutteringen af velkvalificeret nyt personale. Når jeres firma skal finde det bedste rekrutterings- eller vikarbureau til at overlade jeres rekrutteringsopgaver til, er det en god idé at se på, om det er certificeret af brancheforeningen, VICE.